Wealth Management 理財

識揀旅遊保 手機有得賠

旅行每分每秒影不停,不小心手提電話在異國「落地開花」或丟失,損失隨時貴過來回機票。不過並非所有旅遊保險計劃,都將手提電話列為受保項目。阿醒今期翻看了5個旅遊保險計劃,當中有部分不保手提電話的損毀或遺失

撰文:

阿慳

欄名:理財聯盟

具國際視野的投資理財雜誌,請讚好iMoney智富雜誌Facebook